Se hvor let det er at radonmåle din bolig

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko, når den findes i høje koncentrationer i boliger. I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9% af alle nye lungekræfttilfælde. Heldigvis er det en enkel og ligetil proces at teste for radon, og den kan udføres af boligejere i få trin.

Hvorfor teste for radon?

Radon er en farveløs, lugtfri og smagløs gas, der dannes ved nedbrydning af uran i jord, sten og vand. Den kan trænge ind i boliger gennem sprækker i fundamentet, samlinger og andre åbninger og kan ophobes til niveauer, der er skadelige for menneskers sundhed. Den eneste måde at bestemme radonniveauet i dit hjem på er ved at teste det.

Sådan tester du for radon

Der findes to hovedtyper af radontests: kortvarige og langvarige. Korttidstests bruges typisk til indledende screening og kan påvise høje radonniveauer på blot få dage. Langtidstests giver derimod en mere præcis repræsentation af det gennemsnitlige radonniveau over en periode på flere måneder.

Korttidstest

Korttidstests kan købes i isenkrambutikker, byggemarkeder eller online. Disse tests består typisk af en lille, passiv anordning, der placeres i det laveste beboede niveau i dit hjem i to til syv dage. Når testperioden er overstået, sendes apparatet til et laboratorium til analyse.

Langtidstestning

Langtidstests giver en mere præcis repræsentation af det gennemsnitlige radonniveau over en længere periode. Disse test indebærer typisk brug af et aktivt apparat, der løbende overvåger radonniveauet i dit hjem i en periode på tre til tolv måneder. Apparatet sendes derefter tilbage til laboratoriet til analyse.

Hvor skal man teste

Miljøbeskyttelsesagenturet (EPA) anbefaler, at boligejere tester for radon i det laveste beboede niveau i deres hjem. Dette skyldes, at radonniveauet typisk er højere i kældre og krybekældre på grund af disse områders nærhed til jord og sten, der indeholder radonproducerende uran. Hvis du har et hus med flere etager, anbefales det også, at du tester hvert etageplan.

Hvad skal du gøre, hvis dit radonniveau er højt?

Hvis dine radontestresultater viser niveauer, der er højere end EPA’s anbefalede aktionsniveau på 4 pCi/L, anbefales det, at du træffer foranstaltninger for at reducere din eksponering for radon. Dette kan typisk gøres ved at installere et radonbegrænsningssystem, som typisk indebærer brug af et udluftningsrør og et ventilatorsystem til at udsugning af radongas fra under dit hus til ydersiden. Du kan danne dig et overblik over radonniveauet i dit område, ved at klikke på radonkortet her.

Konklusion

Testning for radon er en enkel og ligetil proces, som kan udføres af boligejere i få trin. Uanset om du vælger en kort- eller langtidstest, er det vigtigste at gribe ind, hvis dit radonniveau viser sig at være højere end EPA’s anbefalede aktionsniveau. Ved at tage dig tid til at teste for radon og reducere din eksponering kan du være med til at beskytte dig selv og din familie mod de skadelige virkninger af denne farlige gas.