Landsdækkende hjælp til skadeservice, nedrivning og miljøsanering

Hvor får man den bedste hjælp til nedrivning, skadeservice og miljøsanering? På Celero.dk får du en landsdækkende partner, der kan hjælpe med alt fra skadeservice, brandskader, håndtering af vand- og fugtskader til nedrivning og genopbygning. Celero samarbejder med Clausen Service og Jensen Gruppen, og derfor kan du få hjælp til enhver type af skader uanset størrelse og omfang og hvor i landet, du befinder dig.

Skadeservice

Celero fungerer som bindeled mellem dig, dit forsikringsselskab og myndighederne, når du har brug for hjælp. Celero kan håndtere alle typer af skader, men deres mest almindelige opgaver består i at udbedre vandskader, brandskader, stormskader eller skader efter indbrud.

Nedrivning

Celero er eksperter i totalnedrivning, indvendig nedrivning og specialnedrivning. Du behøver altså ikke at rive hele dit hus ned, før det kan betale sig at kontakte Celero. Ved hjælp af en indvendig nedrivning kan du få fjernet vægge, lofter, døre eller gulve, og på den måde kan du få mulighed for at indrette dit hjem, lige som du vil. Ønsker du at bevare dele af bygningskonstruktionen, så kan Celero også levere en specialnedrivning, hvor en særlig fremgangsmåde planlægges for at tage højde for dine ønsker.

Miljøsanering

Har du brug for hjælp til miljøsanering, så kan Celero blandt andet hjælpe med sanering af farlige stoffer som PCB, asbest, bly og skimmelsvamp. Man kan finde spor af PCB i vinduesfuger og specielt termoruder fra 1950’erne til 1970’erne, og Celero har stor erfaring med at håndtere PCB med stor forsigtighed.

Asbest findes blandt andet i eternittagplader, fordi man brugte det til varmeisolering og brandsikkerhed, men det sætter sig desværre i lungerne og kan føre til kræft.

Bly var også engang et hyppigt anvendt materiale i byggebranchen, men det har også vist sig at være både kræftfremkaldende og skadeligt for blandt andet nervesystemet og nyrerne.

Skimmelsvamp opstår steder, hvor der er koldt og fugtigt – typisk grundet dårlig isolering eller dårlig ventilation. Det ses oftest på badeværelser og i kældre. Man kan blive alvorligt syg af skimmelsvamp, og derfor er det vigtigt at få det fjernet.

10 år med høj kvalitet og forståelse for kundens behov

Clausen Service og Jensen Gruppen har samarbejdet om ovenstående opgaver i 10 år, og deres værdier bygger på en fælles forståelse for kundens behov og projektets kvalitet – både til rette tid og den rigtige pris. Med Celero i ryggen får du derfor ro i maven, uanset hvor stor en opgave du mangler hjælp til.